Cría selectiva para exposición y compañía Contactanos!

Rayo de Puig d’Agulles “Rayo”

 

fox terrier

 

Pedegri Rayo Fox terrier